Talent Wins

Talent Wins

Business is People
  • Hotline: 0919822986
  • Địa chỉ: 234 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, Việt Nam
  • Email: haivm10@gmail.com
  • http://talentwins.co

Chi tiết công ty

Công ty hoạt động trong lĩnh vực:
– Dịch vụ Headhunt IT
– Cho thuê lại nhân sự IT
– Dịch vụ tuyển dụng thuê ngoài IT

Vị trí tuyển

Talent Wins

test

$0 - $0