SCJ TV Shopping 123 views

SCJ TV Shopping

123 views
Something About Company

Công ty bán lẻ trực tuyến

SCJ tự hào thừa hưởng một nền tảng vững chắc về kinh nghiệm quản lý của CJ O Shopping – công ty Home Shopping hàng đầu châu Á và sức mạnh truyền thông của SCTV – công ty truyền hình cáp lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Chúng tôi mong muốn mang những tiện ích tuyệt vời của công nghệ ‘Home Shopping’ quốc tế đến với khách hàng Việt Nam.

This company has no active jobs

Company Information
  • Headquarters 38 Huỳnh Lan Khanh Tan Binh Ho Chi Minh
  • Company Size 51 - 150
  • Company Type Product
Contact Us
http://devjobs.co/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=f6611
You accepts our Terms and Conditions

About DevJobs

About Us
Contact Us
Press Corner
FAQ
Terms of Use
Privacy Statement

For Candidates

My Account
My Resumes
My Jobs
Job Alerts
Employers' Messages
Career Advice

For Employers

Company Profile
Manager Jobs
Packages
Post a New Job